S3 – Průzkumy, Audity, Odhady

TEL: +420 776 777 200

Jak probíhá stavebně historický průzkum?

Stavebně historický průzkum

Jak probíhá stavebně historický průzkum?

Jak probíhá stavebně historický průzkum? Jaký je proces a postup stavebně historického průzkumu? Jaké přístroje se během průzkumu používají? Zjistěte společně s S3 – Průzkumy vše podstatné o stavebně historických průzkumech.

K čemu slouží stavebně historický průzkum?


Stavebně historické průzkumy jsou důležitým milníkem při plánování rekonstrukcí a renovací historických objektů. Díky stavebně historickému průzkumu zjistíte přesnou hodnotu historického objektu, dále detailně také jeho současný technický stav, který je nutné znát pro budoucí zamýšlenou rekonstrukci.

Jak probíhá stavebně historický průzkum?


Stavebně historický průzkum začíná fyzickou prohlídkou objektu, během kterého zjistíme současný stav a nedostatky na historické budově. Průzkum dále probíhá pomocí speciálních přístrojů – nejčastěji využíváme georadary a endoskopy. Díky těmto přístrojům nahlédneme i do skrytých a nedostupných prvků ve stěnách.

Nepodceňte administrativní činnost


Dalším krokem v procesu stavebně historického průzkumu je prozkoumání všech historických dokumentů a archivů, které jsou s historickou budovou spojené. Díky těmto spíše postarším dokumentům zjistíme, jakými změnami historická nemovitost prošla, respektive díky informacím v dokumentech přesně stanovíme původní vzhled budovy a historický styl. Díky naší administrativní práci se nám povede naplánovat vaši rekonstrukci do posledního detailu!

Historický průzkum stavby – sumář výše uvedeného


Jednotlivé fyzické a administrativní dříve provedené činnosti jsou následně zapracovány do podrobné zprávy, která obsahuje informace o historické hodnotě a také o současném stavu objektu. Díky stavebně historickému průzkumu můžeme přesně určit harmonogram budoucí rekonstrukce či renovace, případně můžeme alespoň udat doporučení, jakým směrem se do budoucna při úpravách vydat.

Hodláte rekonstruovat historický objekt? Nechte si vytvořit stavebně historický průzkum od opravdových profesionálů! Ozvěte se nám – opravíme váš historický objekt a zachováme jeho kulturní a historickou hodnotu!

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Sledujte nás