S3 – Průzkumy, Audity, Odhady

TEL: +420 776 777 200

Stavebně historické průzkumy

Technické průzkumy historických budov

Realizujeme technické průzkumy budov k poznání všech historických, architektonických a dalších stavebních charakteristik budov.

Hledáme a zkoumáme historickou dokumentaci objektu z hlediska výstavby, rekonstrukce a dalších úprav na objektu.

Během průzkumu zkoumáme použité materiály a následně navrhujeme konkrétní opatření, jak postupovat pro správnou a autentickou rekonstrukci, renovaci a ochranu historického objektu.

Historická budova
  • Průzkum konstrukčních částí objektu
  • Průzkum řemeslných prvků objektu
  • Průzkum architektonicko-řemeslných prvků
  • Průzkum barevnosti fasád
  • Prozkoumání barevnosti interiérových omítek a maleb
  • Skladby konstrukcí
  • Skladby podlah

Provádíme restaurátorský průzkum konkrétních cenných řemeslných prvků objektu.

Nalezneme důležité historické dokumenty, které souvisejí se stavbou, případně s rekonstrukcemi a úpravami na vašem historickém objektu.

Provedeme důkladnou analýzu dostupné dokumentace a zajistíme pro vás úplné a relevantní informace.

Úzce spolupracujeme s památkovou péčí v ČR. Všechny naše činnosti budou vždy v souladu s historickou hodnotou vaší stavby.

Pro váš objekt navrhneme konkrétní opatření a možnosti, jak dále kupř. při rekonstrukci postupovat. Součástí naší práce jsou i dílčí projekční práce.

Oblouk historické budovy

Komplexní průzkum historické budovy

Provádíme stavebně-technické průzkumy pro historické budovy. Přesně zjistíme současný stav vašeho historického objektu a navrhneme konkrétní opatření s ohledem na zachování historické hodnoty budovy.

Provedeme detailní průzkum konstrukčních částí a řemeslných prvků, prozkoumáme barevnost fasády, interiérových omítek a jednotlivých vnitřních maleb.  

Prozkoumáme skladbu celé konstrukce či podlah v objektu. Na denní bázi provádíme také restaurátorské průzkumy konkrétních řemeslných a cenných prvků na historickém objektu. Všechny úkony z naší strany jsou prováděny s maximálním ohledem na zachování autenticity a historického kontextu.

Stavebně historický průzkum profesionálně

Pro váš historický objekt dohledáme původní stavební dokumentaci a všechny související dokumenty. Naše rešerše obsahuje i identifikaci jednotlivých stavebních změn, které se průběhu historie na objektu učinily.

Úzce spolupracujeme s památkovou péčí České republiky. Celá naše činnost je v souladu s historickou hodnotu vaší stavby a zachováním její cenné kulturní hodnoty.

Naše kompletní projekční práce jsou vždy vykonávány na míru každému klientovi, ke všem zakázkám přistupujeme s úctou k stavební historii a snaze o kompletní splnění předem daných zásad. Technický průzkum vaší budovy bude proveden profesionálně a se všemi podstatnými náležitostmi.

Historická budova - Praha